Lietošanas noteikumi 23 feb.

Reģistrējoties Manadieta.lv lapā, tu vienlaikus piekrīti Manadieta.lv noteikumiem.

Maksājot biedru naudu, saņemsi piekļuvi biedriem domātajiem pakalpojumiem. Pakalpojumu pagarinot, mēs saglabājam tavus datus līdz 3 mēnešiem, pievienojoties no jauna vēlāk, piekļūt saviem iepriekšējiem datiem nav vairs iespējams.

Manadieta.lv ir tiesības mainīt biedru naudas apmēru bez iepriekšēja brīdinājuma, taču tas neietekmē tos, kuri uz doto brīdi ir jau pievienojušies un samaksājuši biedru naudu.

Jau samaksāto biedru naudu Manadieta.lv neatgriež.

Tavs biedra statuss ir personīgs un ir domāts tikai personīgai lietošanai. Lai kļūtu par biedru, tev ir jābūt vismaz 18 gadu vecai(m).

Tev, kā Manadieta.lv biedram, ir obligāti jāpilda sekojoši noteikumi:
1. Nepublicē foruma un bloga ierakstos citu personīgos datus.
2. Neaizvaino, nepazemo un neaizskar citus cilvēkus.
3. Paziņo par ierakstiem, kas neatbilst Manadieta.lv  noteikumiem.
4. Neizmanto uztura dienasgrāmatu, lai badotos.
5. Neielādē nelikumīgus materiālus vai fotogrāfijas.

Manadieta.lv tiesības:

Manadieta.lv ir tiesības publicēt un izmantot materiālus, ko mums ir sūtījuši biedri, ja viņi nav to paši tieši aizlieguši. Redaktoram ir tiesības dzēst saturu, kas nav ētisks, ir apvainojošs vai kā citādi pretrunā Igaunijas likumiem. Manadieta.lv ir tiesības izbeigt nepiedienīgu ierakstu autora biedra statusu, neatgriežot viņam samaksāto biedru naudu.  

Manadieta.lv neatbild par traumām, slimībām vai līdzīgām problēmām, kas radušās ar pakalpojumu izmantošanu, kā arī neatbild par lapā reklamētajiem produktiem vai pakalpojumiem.  Manadieta.lv lapā publicētie dati ir ar informatīvu raksturu. Pirms pakalpojumu izmantošanas konsultējies ar savu ārstu, lai pārliecinātos, ka pakalpojumu lietošana ir nekaitīga tavai veselībai. Manadieta.lv lapā saņemto informāciju, padomus un ieteikumus nevar lietot kā ārsta ieteikuma aizstājējus. Manadieta.lv neaizvieto profesionālas medicīniskas konsultācijas. Pirms lietošanas vienmēr konsultējies ar savu ārstu!

Manadieta.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt biedru naudas apmērus.  

Manadieta.lv lapu nav tiesības lietot personām, kuras jaunākas par 18 gadiem vai personām, kuru svars ir zem normālā, slimiem cilvēkiem, grūtniecēm. Manadieta.lv pakalpojumus nav ieteicams izmantot ar krūti barojošām mātēm. Cilvēki, kuru ĶMI ir mazāks par 19, nedrīkst izmantot Manadieta.lv pakalpojumus. Kļūstot par biedru, tu apliecini, ka tu neatbilsti nevienam no iepriekšminētajiem nosacījumiem, kas neatļauj izmantot Manadieta.lv pakalpojumus. Tu nedrīksti pievienoties Manadieta.lv pakalpojumam, ja tavs veselības stāvoklis nepieļauj svara samazināšanu.

Manadieta.lv ir tiesības saglabāt lietotāja reģistrējoties piesūtītos datus un izmantot tos ar Manadieta.lv pakalpojumu saistītās informācijas un jaunumu nosūtīšanai. Manadieta.lv nedod personu datus trešajām dalībpusēm bez iepriekšējas vienošanās.

Manadieta.lv negarantē, ka kļūstot par biedru, tu noteikti samazināsi vai palielināsi svaru vai nonāksi līdz savam uzstādītajam mērķim, kas ir saistīts ar svara samazināšanu vai celšanu.

Visi jautājumi un priekšlikumi ir gaidīti pa OÜ Kaaluabi e pastu info@manadieta.lv.

lasīt un komentēt